MEDISCHE KEURINGEN

Wij verzorgen diverse medische keuringen en onderzoeken in allerlei bedrijfstakken. Wij kunnen dit altijd goedkoper dan uw arbodienst en vrijwel altijd bij u op locatie.

De PMO is een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet en vanuit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE&E). De PMO werkt preventief bij hart- en vaatziekten, psychische en sociale overbelasting en beroepsziekten, die een potentieel risico voor uw werknemers en uw organisatie vormen. Bovendien laat u met het aanbieden een PMO zien dat u weet wat goed werkgeverschap is.

Wilt u uw werknemers een PMO aanbieden of medisch laten keuren tegen een acceptabel tarief? Dan hebben wij voor u de oplossing.

Wat kunnen wij voor u doen:


• PMO (Preventief Medisch Onderzoek) met groepsrapportage ook op locatie.
• Basis Offshore keuring of ERT Offshore keuring inclusief Bi-Deltoid schouder meeting (verplicht in de UK)
• Ademluchtmaskerdrager keuring (met en zonder inspanningstest)
• Gezondheidstest van simpel tot uitgebreid of op maat.
• Sportkeuringen inclusief inspanningstest
• Kraanmachinist keuring
• Biologische monitoring op toxische stoffen
• Hart- en vaatziekten preventietest
• Opmaat gemaakt medisch onderzoek
• Bloedonderzoek op maat. Bijvoorbeeld meeting op gevaarlijke stoffen
• SOA testen
• Alcohol en drugs testen
• Kortdurende gedragstherapie voor werknemers die overspannen, licht depressief zijn of tegen een burn-out aan zitten
• Psychische balans test